Zvolte váš jazyk

Czech Danish Dutch English French German Italian Norwegian Polish Russian Slovak Slovenian Spanish Ukrainian

QR kód této stránky

QR-Code dieser Seite

Monitor návštěv webu

online - hostů: 280 SMS věštba - zjistíte co Vás čeká


SMS věštírna - věštba sms

Aktuální fáze měsíce
Aktuální fáze luny
Home Tajemství run Runové písmo a znaky
Runové písmo a jednotlivé znaky run
Runové znaky Email

Runové symboly - výklad a význam run

 

Každá runa (podobně jako celý vesmír) je složena z ohně a ledu. Oheň je runa KENAZ, led představuje runa ISA (užívá se i název Is). Všechny ostatní runy lze rozložit na tyto dvě. V dnešní době se run užívá k účelům profánním - k věštění. Magické účely nejsou akceptovány anebo byly neznalými překrouceny do zcela nefunkční podoby. Podobný osud mají i další, původně magické nauky, např. Tarot nebo I-ťing. Proto Vám zde přenášíme výklad i význam jednotlivých run včetně kouzla s jednotlivou runou.

 

Výklad a význam runy:

 

RUNA FEHU

FEHU - Bohatství (dobytek).

Dobytek znamenal pro naše předky hmotné zajištění a tak je i runa Fehu symbolem bohatství, movitého majetku, materiálních předmětů a plodnosti. Ve výkladu může znamenat výdělek, práci, nebo tvorbu něčeho.

Runa je prospěšná pro dovedení rozdělaných věcí ke konci, případně „popostrčení“ táhnoucích se řízení apod. Odstraňuje únavné průtahy (např. na úřadech). Podporuje pozitivní výsledky. Chrání před lidmi se zlými úmysly.

Bohatství znamená pro každého pohodlný život, avšak každý z nás se o ně musí nezištně dělit, chce-li si získat přízeň před tváří pána.

 

širší výklad runy


RUNA UROX

UROX - Pratur (býk).

Pratur s mohutnými rohy býval odedávna symbolem síly, pevného zdraví a energie. Zabití býka bylo součástí mužského iniciačního rituálu. Ve výkladu může znamenat dostatek energie k pozitivní změně, odhodlání a vytrvalost.

Podporuje dobré zdraví fyzické i psychické, přitahuje nové příležitosti v životě, pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám.

Pratur se ničeho nebojí, s rohy vysoko zdviženými, umí neohroženě bojovat a pod jeho kopyty se otřásají močály. Zvíře, jemuž není rovno.

 

širší výklad runy


RUNA THURISAZ

THURISAZ - Obr (trn).

Podoba téhle runy odpovídá jejímu názvu, když se na ní podíváte, můžete si opravdu představit trn na větvičce. Ve výkladu může Thorn znamenat ochranu, vzdorovitost a odolnost. Runa Thurisaz je spojena také s bohem Thorem a jeho hromovým kladivem. Tak jako blesk z čistého nebe může tato runa znamenat náhlou nečekanou změnu.

Poskytuje celkovou ochranu před neznámem. Vytváří ochranný štít proti nám nepřátelským silám. Dává nám sílu odrazit negativní věci

Trn je velmi ostrý, a se zlou se potáže, kdo se za něj chytí, a ještě hůře dopadne ten, kdo do trní spadne.

 

širší výklad runy


RUNA ANSUZ

ANSUZ - Komunikace (bůh).

Runa Ansuz je spojena s bohem Odinem a ve výkladu se týká intelektuálních záležitostí. Je to znamení inspirace, moudrosti a komunikace. Stromy náležející této runě jsou jasan a líska - oba též spojené s moudrostí a inspirací.

Zesiluje komunikativní a tvůrčí energie. Pomáhá při zkouškách a prověrkách, poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky. Je vhodná např. při vstupním pohovoru při hledání nové práce.

Jasan, miláček lidí, do výšky se tyčí. Neochvějně pevně se drží svého místa, ačkoli musí čelit mnoha nepřátelům, kteří ho chtějí porazit.

 

širší výklad runy


RUNA RAIDO

RAIDO - Cesta (jízda).

Runa Raido je výkladech předzvěstí cesty a cestování. Může jít o skutečnou, intelektuální i spirituální cestu, vždy znamená ale posunutí se odněkud někam.

Chrání na cestách - ať již skutečných či duchovních. Udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám. Dodává energii k cestě kupředu.

Jízda síní je pro hrdinu hračka, ale sedět na silném koni a konat cesty je namáhavější.

 

širší výklad runy


RUNA KENAZ

KENAZ - Světlo (pochodeň).

Runa Kenaz je znamením světla, osvícení, ale i sexuálního žáru. Znamená také regeneraci, znovuzrození a někdy i narození dítěte. Runa Kenaz má výrazně ženský náboj a je spojena s bohyní Freyou.

Posiluje tvořivé energie, poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému, čistí myšlenky. Napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřebné. Je spojována s ohněm a proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti.

Pochodeň je živý oheň, jasný a zářící. Většinou hoří v domech vznešených lidí a slouží při odpočinku.

 

širší výklad runy


RUNA GEBO

GEBO - Dar.

Runa Gebo je znamením vztahů a spojenectví, velkorysosti a spolupráce. Něco má být darováno a něco zase přijato.

Runa Gebo je symbol pro dar. Proto se používá k přivolání pozitivních událostí. Zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí (např. grantu) či jiného materiálního zabezpečení. Můžete také získat informaci, která povede k výše uvedeným ziskům. Runa díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti.

Dar je ozdobou dárce, pro obdarovaného je materiální pomocí i projevem úcty.

 

širší výklad runy


RUNA WUNJO

WUNJO - Radost.

Runa Wunjo přináší poselství radosti, harmonie a blahobytu. Je to runa rovnováhy, středu, který vyvažuje protiklady. Ve výkladu může znamenat splnění přání a tužeb.

Přináší obecný úspěch. Runa koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí. Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí.

Radost je pro ty, kteří znají málo strastí, a bez strastí budou mít ovoce zářivých barev i štěstí i domov.

 

širší výklad runy


RUNA HAGALAZ

HAGALAZ - Kroupy.

Runa Hagalaz je někdy nazývána matkou run. Její význam při věštbě je podobný jako u karty Smrt v Tarotu, nebo u Tisu v ogamových dřevech. Hagalaz znamená předěl a radikální změnu, kterou někdy doprovází šok. To, co jsme dlouho připravovali a plánovali, se může zhroutit. Pozitivní význam runy tkví v transformaci a zničení toho, co se přežilo a nepřináší žádný prospěch.

Duchovní rozvoj, ponaučení, prohlédnutí a získání moudrosti - to je základní použití runy Hagalaz. V nepříznivé, až beznadějné situaci přináší štěstí. Zmírňuje těžké časy a dává naději na jejich brzký konec. Posiluje intuici, která vás pak bude varovat před nebezpečím.

Kroupy jsou nejchladnější ze zrn; Otec všeho vytvaroval v dávnověku svět.

 

širší výklad runy


RUNA NAUDIZ

NAUDIZ - Nouze (potřeba).

Runa Naudiz ukazuje na fyzickou, emoční, nebo duchovní nouzi. Může naznačovat také nemoc a bolest. Nouze je však často také příležitost jít do hloubky, uvědomit si skutečnou hodnotu věcí a nakonec získat více, než ztrácíme.

Nauthiz naplňuje touhy, ukončuje období osamělosti a neuspokojení. Pomáhá při léčení závislostí. Zprostředkovává věci, kterých je vám zapotřebí. Ty však ne vždy jsou to, co chcete!

Nouze je pás pevně stažený kolem hrudníku, často se však z ní může stát i pomocník ,věnuje-li se jí čas.

 

širší výklad runy


RUNA ISA

ISA - Led.

Runa Isa je znamením nehybnosti a strnulosti. Věci se zpomalují a dostávají do mrtvého bodu. To sice může znamenat potíže, ale někdy může být zvolnění tempa i pozitivní. Zastavit se mohou věci dobré i zlé.

Obecně zklidňuje situaci, pomáhá pozastavit nežádoucí děje, uchovává současný status quo. Ovládá netrpělivé a chladí horké hlavy.

Led je velmi chladný a kluzký. Září jako sklo, jako klenot. Na pole pokryté jinovatkou je krásný pohled.

 

širší výklad runy


RUNA JERA

JERA - Rok.

Oproti předchozímu znaku je Jera je runou pohybu. Kolo se otočilo a my se posunuli dále. Nejde tu o cestování jako u runy Rad, jde spíše o další krok a o vývoj situace. Obyčejně jde o vývoj pozitivní a o sklizeň něčeho, co jsme zaseli a na čem jsme pracovali.

Povzbuzuje plodnost, odměňuje za vynaložené úsilí a pozitivně ovlivňuje právní záležitosti. Podporuje cyklické střídání práce/odměna a napomáhá vzniku nových pracovních projektů.

Doba sklizně přináší radost, když bohyně Země nás obdaruje svými plody.

 

širší výklad runy


RUNA EIHWAZ

EIHWAZ - Tis.

Také runa Eihwaz může znamenat smrt a změnu. Tis je jedovatý strom hojně vysazovaný na hřbitovech. Jeho stále zelené větve a dlouhověkost jsou, ale také symbolem ochrany, naděje a požehnání. Má v sobě sílu smrti i nezdolného života a může znamenat obojí, záleží na kombinaci s ostatními runami.

Mocná ochranná runa. Brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch od škodlivých emocí. Odstraňuje překážky a nevraživost. Pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativních vibrací načerpaných od druhých lidí.

Navenek je tis hrubý strom, je pevně zakořeněn v zemi, strážce ohně, radost domova.

 

širší výklad runy


RUNA PERTHO

PERTHO - Osud.

Runa Pertho ve výkladu naznačuje, že cosi bude odhaleno. Osud zamíchá s naším životem a tajemství bude zjeveno. Runa říká, připravte se na událost, kterou nemůžete ovlivnit, ve hře jsou úplně jiné síly než ta vaše, ale vás se to dotkne.

Používá se pro rozvoj senzibility, sebezdokonalení a osvícení. Pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti a vědomosti; odkrývá tajemství. Prospívá při získávání tajného vědění.

Hrát si znamená mít radost a smát se spolu s rozvernými, kteří sedí pohromadě v medovinové síni.

 

širší výklad runy


RUNA ALGIZ

ALGIZ - Los (ochrana).

Runa Algiz říká, že naše pozice je neotřesitelná a že jsme dobře chránění proti všem nebezpečím. Tvar této runy je prý odvozen od losího parohu. Síla, která nás chrání je podobna losovy, silnému impozantnímu zvířeti. Stromem této runy je jeřáb a rostlinou ostřice.

Nejvšestrannější symbol celkové ochrany. Zajišťuje pomoc bohů a ochranu jejího nositele. V období zranitelnosti (např. nemoci) se používá pro posílení vlastní obrany. Do života vnáší mír, pokoj a pořádek.

Ostřice roste hlavně v močálech, daří se jí ve vodě, krutě zraňuje, a zbarví se krví každý, kdo se jí dotkne.

 

širší výklad runy


RUNA SOWULO

SOWULO - Slunce.

Sowulo je pozitivní runa, která je ve výkladu znamením úspěchu, zdraví a světla. Objeví-li se v těžké chvíli runa, vysvitla nám nová naděje a dostaneme novou sílu.

Velmi silná ochranná runa. Obdařuje sebevědomím a osobní silou. Zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování. Je však velmi agresivní, proto se její síla může vymknout kontrole. Pak se člověk stává arogantním. V tom případě je vhodné přejít na Algiz.

Když se mořeplavci plaví přes lázeň ryb, slunce jim vždy dává naději, že je mořský oř zanese do přístavu.

 

širší výklad runy


RUNA TIWAZ

TIWAZ - Zákon.

Runa Tiwaz je runou odvahy a spravedlnosti. Znamená vítězství ve sportu, soutěžích i před soudem. Runa je apelem na naši poctivost, čest a fér hru. Říká, že odvážíte-li se stát na straně spravedlnosti, vítězství je vaše.

Týrova runa podporuje vítězství. Bojovníci ji ryli na své zbraně, aby vyhráli svůj boj. V běžném životě zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.

Týr je zvláštní znamení, které požívá důvěry vznešených. Je neustále v pohybu a nikdy nezabloudí v temnotě noci.

 

širší výklad runy


RUNA BERKANA

BERKANA - Bříza.

Runa Berkana je úzce spojena s břízou, stromem očisty a znovuzrození. Ve výkladu znamená očistu a nový počátek, začátek nového projektu, nebo narození dítěte.

Runa ochrany pro naše blízké - rodinu, přátele, zvířata či domov. Zvlášť vhodná je pro ochranu dětí.

Bříza nemá ovoce, ale roste i bez setby. S lesklými větvemi vysoko ve své zdobné koruně plné listí, dotýká se nebe.

 

širší výklad runy


RUNA EHWAZ

EHWAZ - Kůň.

Runa Ehwaz může znamenat, že cosi se dává do pohybu, vytvoří se nové vztahy, budou překonány překážky. Runa je znamením spojenectví, radosti a pohybu vpřed.

Vyvolává popud k zásadní změně, např. k přestěhování či ke změně zaměstnání. Usnadňuje přivykání období po změně. Zvyšuje adaptabilitu a vynalézavost.

Kůň je radost pánů, kteří se nadýmají pýchou, když o nich všude v bohatých kruzích hovoří. Neklidným přináší uklidnění.

 

širší výklad runy


RUNA MANNAZ

MANNAZ - Člověk.

Runa Mannaz ukazuje na lidská společenství. Objeví-li se ve výkladu, hovoří o něčem, do čehož je zapojeno vice lidí, může to být vaše zaměstnání, škola, klub. Je to runa vztahů a sounáležitosti.

Mannaz představuje lidstvo a obecně pak příslušnost k lidem. V situaci, kdy jsme osamělí, nám dává na srozuměnou, že nejsme sami a že ostatní lidé jsou stále tady. Žákům hledajícím učitele, jej přivede do cesty. Hledáte-li přátele, Mannaz vám pomůže.

Člověk ve štěstí je drahý svým příbuzným, ale každý se musí se všemi rozloučit, protože bohové svěří jeho tělo zemi.

 

širší výklad runy


RUNA LAGUZ

LAGUZ - Voda (jezero).

Runa Laguz je spojena s vodou, intuicí a s náladovostí. Může znamenat zvýšenou citlivost, ale také nebezpečné nástrahy.

Velmi vhodná pro ty, kteří chtějí rozvinout své okultní schopnosti či senzibilitu, nebo je posunout na vyšší úroveň. Dále zvyšuje empatii a intuici.

Pro suchozemské krysy je plavba na moři otrava a děsí se vody, a mořský oř si nevšimne své uzdy.

 

širší výklad runy


RUNA INGUZ

INGUZ - Plodnost (Bůh Ing).

Runa Inguz představuje svobodu, volnost, radost, přírodu a sexualitu. Bůh Ing je mužským protějškem Matky Země, představuje divokost a plodnost.

Podporuje plodnost (zejména u mužů), pozitivní kreativní energie a pomáhá dotáhnout rozdělané věci do úspěšného konce.

Jako první uviděli Inga východní Dánové, jak cestuje na svém voze po vlnách. Toto jméno dali Heardingové tomuto bojovníku.

 

širší výklad runy


RUNA DAGAZ

DAGAZ - Den.

Runa Dagaz symbolizuje příchod příznivého času. Využijme této chvíle, kdy světlo svítí a situace je přehledná, je to ten pravý čas na pozitivní změnu!

Zvěstuje svítání, nový začátek. Staré věci jsou přeneseny do minulosti, aby uvolnily místo těm novým. Pomáhá zbavit se našich zlozvyků (např. kouření).

Den je poslem bohů; světlo bohů zaručuje extázi, dobrou šanci a laskavost pro všechny.

 

širší výklad runy


RUNA OTHILA

OTHILA - Domov (majetek, usedlost).

Runa Othila souvisí s domovem a s rodinnými záležitostmi. Znamená dědictví a vlastnictví, může jít ale i o dědictví genetické a nashromážděnou moudrost a zkušenosti.

Chrání finance a majetek. Je vhodné ji umístit např. doma nebo do auta.

Domov milují všechny lidské bytosti, když v něm mohou mírumilovně žít a těšit se z časné sklizně.

 

širší výklad runy


RUNA OSUDU

Wyrd - Prázdná runa je RUNA OSUDU.

Není jisté, zda poslední "prázdná runa", pojmenovaná Wyrd - Osud - je produktem moderního náhledu na věštění nebo ji staří seveřané skutečně používali. Jakýmsi způsobem se ale už vžila a proto ji do naší věštby zařazujeme i my. Symbolizuje osud, který nemáme a nepotřebujeme znát. Pokud bychom jej znali, mohli bychom se pokoušet jej změnit, což by mohlo narušit celý řád vesmíru. Jako další význam runy lze brát tápání, kdy staré už není a nové ještě není. Osud není určen, což neznačí doporučení klidu a čekání, ale naopak zapřažení všech osobních sil. Jen vlastní vůlí si člověk vymůže dobrý osud.

 


 


cz horoskop zdarma na dnešní den online Horoskopy 2017 Tajemství magických rituálů a kouzel - bílá magie Magie a kouzla Výklad a význam tarotových karet Význam tarotu SMS věštírna, online sms věštba SMS věštírna - věštba přes sms Tajemství run, výklad a význam jednotlivých run a runového písma Výklad run online kartářky - vědmy radí online Kartářky online


Náhodné kouzlo, zaklínadlo, zaříkadlo, rada:

Invokace pozemského ráje

Všemocné síle jevím vděk, ať nastane nyní zlatý věk. Ustanou pohromy a války, lidé vzájemně plni lásky ať milují se všichni navzájem, projevující jeden o druhého něžný zájem.

ReklamaPočet zobrazených článků : 6277489
Joomla themes free made by Lonex.